Днес, 20 юни, е крайният срок за представяне на отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждени. Срокът за сключване на договори и изплащане на помощта е до 15 юли 2016 г. 
 
Фермер.БГ припомня, че ДФ Земеделие одобри финансов ресурс от 1 млн. лв за 2016 година по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите. Дейностите са в изпълнение на мерките за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство Телени червеи (Elateridae). Заявленията за участие в схемата се приемаха в областните дирекции на Фонда от 11 април до 13 май.