Лицензът на частнопрактикуващият лесовъд, допуснал изграждането на тракторен път в горска територия, в нарушение на технологичния план в землището на Габрово, ще бъде отнет. Това съобщиха от пресцентъра на Изпълнителна агенция по горите.
 
Нарушението е констатирано след извършване на проверка на частни горски имоти от служители на Регионална дирекция по горите – Велико Търново. Проверката установява сеч на немаркирани дървета, за което е съставен акт на извършителя. Констатирано е складирането на 20 пр. куб. метра дървесина по поречието на реката, която се влива в язовира. Установени са нарушения и за непоставяне на обозначителна табела за обекта, в който се извършва добива на дървесина, както и за транспортиране на дървесина с три превозни билета без разрешително за достъп до горската територия. Съставят се актове за извършените нарушения на виновните лица.
 
Потърсено е съдействието на Районна прокуратура - Габрово за провеждане на оперативни следствени действия и подвеждане под наказателна отговорност на нарушителите за извършените закононарушения.