На днешното пленарно заседание на Народното събрание на първо гласуване ще бъде подложен проектът за изменение на Закона за водите. Промените касаят статута на „Напоителни системи“ и са заложени в преходните и заключителните разпоредби на закона.

 

В проекта, който ще се гласува, е записано: „Дружеството, на което със закона е възложено задължение за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна чрез организирана и управлявана от него мрежа, получава компенсация от държавния бюджет, когато задължението за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за него“.

 

В мотивите за промените се подчертава, че с оглед изключително значимите обществени функции на „Напоителни системи“ ЕАД за предпазване от вредното въздействие на водите и необходимостта от осигуряване на справедлива компенсация за извършените разходи в обществен интерес. Дружеството е единствената структура, която осигурява защитата на населението от вредното въздействие на водите извън границите на населените места.

 

Законопроектът предвижда задължението за извършване на обществена услуга - защита от вредното въздействие на водите, да се възлага на „Напоителни системи” ЕАД чрез договор от министъра на земеделието и храните.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!