Всички одобрени изкупвачи на мляко трябва да подновят банковите си гаранции, като депозират техните оригинали за квотната 2013/2014 г. в полза на фонд „Земеделие” до 31 октомври. Документите се приемат на адрес: София 1618, ул. „Гусла” № 3 (отдел „Мляко”).

 

Размерът на банковата гаранция на вече одобрени изкупвачи бе определен от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ с Решение № 03-РД/2513 от 25 септември 2013 г. по методика, която включва изкупеното количество мляко през предходния квотен период 2012/2013 г. въз основа на годишните декларации, подадени съгласно чл. 46, ал. 1 от Наредба № 23. Изкупвачите, които са декларирали до 250 000 кг сурово краве мляко, трябва да предоставят банкова гаранция в размер на 6804 лв. За декларирани количества от 250 001 кг. до 1 000 000 кг сумата е 13 608 лв.

 

Заявилите над 1 000 000 кг трябва да предоставят гаранция от 21 772 лв. Образецът на банковата гаранция е публикуван на www.dfz.bg/Секция „Селскостопански пазарни механизми /в менюто „Мляко”/Млечни квоти/Одобрени изкупвачи на мляко. Всички изкупвачи, които кандидатстват за одобрение пред Министерството на земеделието и храните (МЗХ), трябва да депозират банкова гаранция в максимален размер - 21 772 лв. в полза на фонд „Земеделие”.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!