Министерството на земеделието разработва и анализира различни варианти с цел адекватна помощ за оранжерийните производители, които да предложи на Министерството на финансите, обяви ресорният министър Иван Иванов по време на петъчния парламентарен контрол.

Гласувайте: Имате ли орязани площи по СЕПП?

В депутатския въпрос към него се подчертава, че разходите за производство на декар в оранжериите е скочил от 5-6 хил. лв. на 18-20 хил. лв. заради кризата с енергоизточниците и най-вече високите цени на газа. Министърът се съгласи и отбеляза, че на 7 януари в министерството е постъпило писмо от Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) за тежката ситуация, в която се намира сектора, а ведомството е предприело „незабавни действия”.

Иван Иванов: Отчитайки последните изменения на цените, предстои да се изготви анализ и да се определи обхватът на необходимата финансова подкрепа. Търси се и подходящият механизъм.

Земеделският министър припомни някои вече добре познати на фермерите варианти за получаване на помощ, по които са допустими и оранжерийните производители: държавна помощ за компенсиране на разходите в борбата с доматения миниращ молец, помощ за сертифициране по GLOBAL G.A.P., за инвестиции чрез преотстъпване на корпоративен данък, държавна помощ за инвестиции в първичното производство на земеделска продукция. 

От изнесените от него данни стана ясно, че у нас площта на отопляемите с газ оранжерии е около 200 ха. Общата площ на оранжерийното производство в страната ни е 900 ха, от които 300 ха са отопляеми. Предвид непосилното увеличаване на себестойността, заедно с текущите разходи за работна ръка и други, голяма част от десетте хиляди оранжерийни производители могат да се окажат в невъзможност да закупят и възпроизведат разсад за следващата реколта.