В следващия програмен период 2014-2020 г. в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се предвижда специална мярка „Управление на риска“, която посредством взаимоспомагателни фондове или директни директно плащане на премии да подпомага земеделските стопани да застраховат по един или друг начин продукцията си.

 

От МЗХ са категорични, че само едно природно бедствие може да доведе до негативни финансови последици за стопанствата. Затова се предвижда специална мярка за управление на риска, а инструментариумът по тязи мярка ще е застраховане и взаимни фондове - за застраховка на културите, както и при болест по животните.

 

За следващия програмен период в програмите за развитие на селските програми ЕК иска страните-членки да отделят специален ресурс за изграждане на интернет мрежа в малките населени места и това е залегнало като приоритет в ОСП и респективно в националните програми, обясниха експерти от МЗХ. И допълниха, че изграждането на широколентов интернет в селските райони ще се финансира по отделна мярка.

 

До октомври финансовата рамка на новата ПРСР 2014 – 2020 ще е готова, категорични са от МЗХ.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!