Интересът на фермерите е най-голям към мерките 4.1 и 6.1 от ПРСР. Това показват резултатите от седмичната анекта на Фермер.БГ, в която са гласували 1082 души. Фермерите, които ще кандидатстват по мярка 4.1 са 32,35% от всички гласували, а тези, които очакват старта на мярка 6.1 за да подадат бизнес план е 33,92%.

 

Следващата по интерес мярка е 6.4 - за инвестиции в неземеделски дейности и услуги в селата, включително за проекти за селски туризъм. От всички гласували 10,44% са посочили, че имат намерение да кандидатстват по тази мярка. По мярката за биологично земеделие ще участват 7,86%. С проекти за инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти по мярка 4.2 ще кандидатстват 3,7% от гласувалите в анкетата.

 

11,74% от всички гласували са заявили, че няма да кандидатстват с проекти по новата Програма за развитие на селските райони.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!