Сухостойният период – където започва всичко 
 
Значението на сухостойния период за следващата лактация на млекодайните крави често е подценявано. Използват се различни методи, най-често рязко или постепенно пресушаване. Рядко обаче се замисляме какво е влиянието на тези методи върху управлението на работата във фермата, здравето на млечната жлеза и благосъстоянието на кравите за мляко. Eкспертите в млечното говедовъдство са на мнение, че пресушаването не е краят на настоящата лактация, а началото на следващата и всичко, което се прави в този период, е от огромна важност.
 
При пресушаването, освен профилактиката и лекуването на мастити, трябва да бъдат взети предвид и аспекти като управлението на процеса на работа и хуманното отношение, които са взаимно свързани.
Намаляването на млеконадоя постепенно, чрез намаляване на дажбата, разреждане на доенето и т.н. има отрицателно въздействие върху продукцията и печалбата, усложнява работата и предизвиква дискомфорт на пресушаваните крави.
 
Внезапното пресушаване е най-добрият вариант от гледна точка на мениджмънта на фермата, но понякога може да има негативно влияние върху здравето, що се отнася до развитие на мастити и дискомфорт на животните.
 
 
Мнението на фермери и експерти в млечното говедовъдство е, че е нужен прост метод за внезапно понижаване на млечната секреция при пресушаване, който да не изисква промяна в храненето и броя издоявания. Това е ключов момент за подобряване управлението, здравето на млечната жлеза и комфорта на животните при пресушаване, като ще окаже положителен ефект и върху печалбата на фермата.
 
Ceva Sante Animale разработи нов метод за подпомагане на пресушаването и съвсем скоро ще бъде в състояние да го предостави на своите клиенти.  Това е нов ветеринарно-медицински продукт предназначен  да улесни пресушаване на млечните крави. С едно инжектиране на този продукт, се прекратява лактацията на животното, обясниха екпертите на Сева България. 
 
За повече информация и контакт с екипа на Сева България: мейл: [email protected]; телефони: 02/963 13 77 и 02/963 42 75 www.ceva.bg
 
Специалистите по преживни животни на компанията са д-р Божидар Иванов – 0888257420 и д-р Красимир Колев - 0884541787