Започна националната информационна кампания за популяризиране на възможностите, предоставяни от Гаранционната схема към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Информационната кампания е по проект на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Предвидено е провеждането на повече от 50 информационни срещи в цялата страна.

 

В рамките на проекта експерти ще разясняват на бенефициенти с одобрени проекти по мерка 121 - „Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка - 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” и мярка 123 - „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” на ПРСР, как могат да се възползват от Гаранционната схема по Програмата. На срещите ще бъдат обсъдени възможностите за финансиране на одобрените проекти по ПРСР 2007-2013 г.

 

На заинтересованите лица ще бъдат представени начините за улеснен и бърз достъп до кредити и банкови гаранции, както и гаранционната схема на Национален гаранционен фонд по мерки 121, 122 и 123 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. На срещите ще бъдат посочени и акредитираните банки от Националния гаранционен фонд за осъществяване на гаранционната схема за земеделие.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!