На 1 април 2014 г. в Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) ще се проведе обучение за информационната мрежа на Европейската информационна система за биологично разнообразие на селскостопански животни (ЕФАБИС). Обучението е в рамките на серия от работни срещи под егидата на Европейската фокусна точка, с цел повишаване качеството на данните, подавани в нея.

 

Това е от особена важност, тъй като тези данни ще бъдат включени във Втория световен доклад за състоянието на генетичните ресурси в животновъдството, използвани за прехрана и земеделие, подчерта проф. Васил Николов, директор на ИАСРЖ. Фермер.БГ припомня, че България чрез ИАСРЖ (която по Закона за животновъдството управлява и съхранява генетичните ресурси в животновъдството в страната) и националният координатор за генетични ресурси в животновъдството - проф. Васил Николов, подготви и изпрати национален отчет за включване в доклада, който бе приет от страна на Организацията за прехрана и земеделие на ООН (ФАО).

 

ИАСРЖ поддържа и националната информационна система в рамките на ЕФАБИС (http://efabis-bg.iasrj.eu/), като постоянно актуализира данните за породите в страната. „Резултатите са видни от регионалната статистика на ЕФАБИС, където страната се нарежда сред първите 10 в Европа по пълнота и актуалност на данните“, допълни проф. Николов. Именно въз основа на този опит, ИАСРЖ кандидатства за провеждане на втората работна среща от серията обучения, която ще се проведе на 1 април.

 

Първото обучение се проведе в края на февруари в Мадрид и бе предназначено за страните от Западна Европа. Кандидатурата бе одобрена от Европейската фокусна точка, която финансира обученията, като на срещата са поканени участници от Балканските страни и Република Турция. До този момент вече са потвърдили участие представители на Босна и Херцеговина, Турция, Черна гора и Сърбия.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!