Изпълнителната асоциация по селекция и репродукция в животновъдството се обяви срещу отпадането на Националната схема за държавна помощ "Помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните".

По инициатива на Изпълнителния Директор на ИАСРЖ и Национален координатор по генетични ресурси в животновъдството проф. д-р Васил Николов е изготвена Декларация за несъгласието на България с отпадането на чл. 16 от работния вариант на Регламент на ЕК за промяна на Регламент 1857/2006. Член 16 касае възможността за продължение на действието на Националната схема за държавна помощ "Помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните". Отпадането на схемата ще доведе до сериозни проблеми в дейността на развъдните организации. Поради тази причина ИАСРЖ е изпратила писмо до Европейската фокусна точка (ERFP) с молба за подкрепа от страна на Националните координатори на генетични ресурси в Европа на инициатива за запазване на чл. 16 от Регламент 1857/2006.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!