Въпреки че Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е предвидена да действа в продължение на 7 години, от 2014 до 2020 г., средствата за агроекология и биопроизводство са похарчени само за 2 години. Оказва се, че 65 млн. евро от средствата на мярка 10 са отделени за опазване на защитени видове птици. Иначе казано гъските изядоха субсидиите. Това каза служебният министър на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков, по време на пресконференция в Министерство на земеделието и храните (МЗХ) днес.
 
 
„По мярка 10 „Агроекология и клмат“ 47,5 млн. евро са насочени към животновъдите. 35,5 млн. евро са заделени за мерки срещу почвената ерозия. Подобна и дори още по-критична е ситуацията със субсидиите за биопроизводителите или мярка 11. Само за изминалите 2 години са разпределени суми, които надхвърлят наличния бюджет. Бюджетът по мярката е над 283 млн. лева, като от тях вече са разпределени над 379 млн. лв. Това означава, че сме минус 96 млн. лева“, обясни Бозуков.
 
По думите му въпреки сложната ситуация в момента МЗХ търси начин да се намерят средства за животновъди и сертифицирани биологични производители. 
 
„В последните дни се говори, че парите по тези 2 мерки са спрени. Всъщност издадената заповед не прекратява изплащането на средства на онези бенефициенти, към които вече е приет ангажимент в предишни кампании. Спряно е приемането на заявления на нови бенефициенти. Освен това обмисляме вариант за прехвърляне на средства от други мерки на Програмата“, каза той. 
 
 
С влизането си в министерството, Христо Бозуков обеща да направи проверка на ведомството. По думите му първите данни от нея, предизвикват сериозни притеснения.
 
„В началото на мандата ни стана ясно, че не е направена оценка на ПРСР 2007-2013 г. Това означава, че ЕК може да спре плащанията по Програмата. Веднага взехме мерки и процедурата ще приключи до края на тази седмица“, разясни служебният министър.
 
 
Въпреки тежката ситуация в сектора министър Бозуков каза, че фермерите могат спокойно да започнат активния земеделски сезон. Той каза още, че благодарение на осигурената приемственост забавяне на плащания няма да има.
 
„Според европейското законодателство директните субсидии се превеждат в периода от 1 декември на предходната година до 30 юни на следващата година. Плащанията не се извършват преди да са приключили проверките за условията на допустимост. Публикувахме индикативен график, в който става ясно, че плащанията ще приключат през месец май 2017 г., което е с 1 месец по-рано, отколкото през миналата година“, заключи Христо Бозуков.