Това са преговори. Никой няма да е щастлив в началото, независимо от това какви са законодателните предложения. Това каза пред журналисти от 21 страни-членки на ЕС еврокомисарят Фил Хоган, по време на подробно обсъждане на реформата в бюджета на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., вчера в Брюксел.
 
 
По време на събитието Хоган постави разясни какви са новите моменти в предложения от ЕК бюджет, който беше официално публикуван на 1 юни. Още тогава бюджетът на многогодишната финансова рамка (МФР) бе представен от Гюнтер Йотингер, европейският комисар по бюджет и човешки ресурси.
 
Коментирайки последните предложения, комисар Хоган заяви: "Това са преговори. Никой няма да бъде щастлив в началото, независимо от това какво ще бъде законодателното предложение. Ключът се крие в държавите членки и ЕП, които трябва да се успокоят и да решат дали ще внесат повече пари в бюджета на ЕС или ще се съгласят с предложенията на Йотингер. Това е въпрос на преговорите по МФР, които са извън моя контрол. Въпреки това, смятам, че изготвихме много справедливо и разумно предложение ", обясни Хоган.
 
Комисарят подчерта, че държавите членки ще трябва да вземат изключително важни решения през следващите месеци, във връзка с техните политически приоритети и добави, че "топката вече е твърдо в ръцете на страните-членки на ЕС".
 
Новият модел на ОСП
Хоган коментира още, че законодателните предложения, дебатирания миналия петък, изпълняват ангажиментите, изложени в съобщението "Бъдещето на прехраната и селското стопанство", в което се подчертава необходимостта от "предоставяне на нова законодателна рамка за по-интелигентна, по-опростена и по-устойчива ОСП ".
 
Продължавайки, той заяви: "Новият модел не е карт бланш за държавите членки, а те трябва да направят това, което смятат за най-редно. Тяхната задача е да предадат за одобрение от ЕК стратегическите планове за покриване на интервенциите на двата стълба. Някои държави членки се опасяваха, че това ще забави плащането на средствата по Първи стълб на земеделските стопани, но това няма да стане, защото позволяваме и частично одобрение на плановете“, категоричен е той.
 
Гаранциите
След като комисар Хоган подчерта няколко пъти, че няма да има забавяне или спиране на плащанията по Първи стълб, той даде и препоръки, които държавите членки трябва да спазват, за да имат гаранция за едни „европейски плащания“.
 
В обобщение това включва: определянето на общите цели на ЕС; предоставянето на общи показатели за измерване на напредъка; централна роля на ЕК при внимателно следене на държавите членки при напредъка и изпълнението на стратегическите планове.
 
"Трябва да е ясно, че ЕК ще се намеси, ако страните-членки не изпълняват стратегическите си планове, които са подписали", заключи Хоган.