Най-голямата пречка пред опростяването са прескриптивните правила на европейско и на национално ниво. Това означава, че настоящият модел не проработи, така че трябва да се предприемат някакви действия, тъй като всички сме против това, което приехме през 2013 г. Нужна е промяна на модела. Това каза еврокомисар Фил Хоган по време на последния Съвет на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, председателстван от България.
 
 
„Редица делегации засегнаха въпроса за условията и възможностите да адаптират програмите за местни условия. Озеленяването беше силно критикувано и редица от тях призоваха за повече гъвкавост. Решете обаче какво искате - строгост или гъвкавост, тъй като е необходимо да се постигне някакъв баланс между двете“, категоричен е Хоган.
 
Еврокомисарят открои някои съществени моменти в дискутираната рамка на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., касаеща зелените условия.
 
[news]
- По изискванията за екологична система ще трябва да се съобразим с различни стандарти. Относно разписването на правилата, ще се последва съществуващият подход. Тези стандарти ще са по-свободни от някои съществени изисквания, като конкретни цифрови прагове и други изисквания.
 
- По отношение на предварителните условия за екосъобразност. Тук ще имаме по-високо ниво на разписване на правилата, защото някои стандарти ще се променят. Фермерите ще трябва да прилагат ротация на реколтите, вместо да имат един тип реколта в даден момент и освен това ще се въведат нови изисквания - нови правила, свързани с пестицидите, използването на водата, торфените почви и т.н. 
 
„По екосхемите, схемите по Първи стълб ще се финансират изцяло от европейския бюджет, за разлика от тези по Втори стълб на ОСП. Поради административния механизъм по Първи стълб екосхемите ще трябва да подкрепят годишните ангажименти на фермерите, а не многогодишните. Иначе стопаните ще могат да сключват договори, за да прилагат определени практики за повече от 1 година.
 
При Втори стълб стойностите ще се основават на допълнителни разходи, в зависимост от конкретните практики и начина, по който държавите членки ще третират схемите по Първи стълб. Тоест, те ще могат да бъдат или като допълнителни добавки, или като компенсаторни плащания“, обясни Хоган.