Ситуацията на пазара на селскостопански продукти беше представена в рамките на Съвета на Европейския съюз (ЕК) по селско стопанство и рибарство на 19 ноември 2018 г. в Брюксел. 
 
 
Европейската комисия (ЕК) информира министрите за актуалното състояние на пазарите на мляко и млечни продукти и свинско месо. През последните години селскостопанските пазари са изправени пред определени предизвикателства, по-конкретно забраната от страна на Русия, съчетана със свръх предлагането в световен мащаб, повишената ценова нестабилност след края на квотите за мляко и появата на различни огнища на болести като например Африканската чума по свинете. 
 
В отговор бяха приети и изпълнени няколко пакета за подкрепа между 2015 и 2016 г., насочени по-специално към мерките за осигуряване на паричните потоци, стабилизирането на пазара и намаляването на производството, функционирането на веригата за доставка на храни и други мерки, като вътрешно насърчаване на европейското селско стопанство и износ. Като цяло министрите изразиха положителна оценка за икономическа ситуация и перспективите в основните пазарни сегменти, но са притеснени от затрудненото положение в сектора на свинското месо. 
 
Зърнените и маслодайните култури пострадаха през лятото в централната и северната част на Европа от едно от най-сериозните засушавания, регистрирани през последните десетилетия. В  сравнение с миналата година производството на зърнени култури в ЕС е с 7.5% по-ниско, а производството на маслодайни култури е с 9% по-ниско. Мека пшеница и рапица са най-засегнатите култури на равнище ЕС, като и при двете има загуби от около -10%. Независимо от трудните метеорологични условия и производствените загуби в много региони, обаче, не се наблюдават признаци на пазарни смущения и Комисията не предвижда да се намесва. Цените на зърнените култури са достигнали своя връх през август, като най-голямо е увеличението за ечемика (+ 30-40%) и пшеницата (+ 20-35%), а в по-малка степен и царевицата (+ 5-20%). Цените са се върнали към средните нива през септември.
 
 
Комисар Фил Хоган поясни, че това ясно показва, че на равнище ЕС има достатъчно зърнени култури, въпреки, че не е изключено да се появят и някои местни трудности. На този етап някои региони - особено в Германия, Полша, Чехия, Словакия, Австрия, Унгария, Румъния и България - изпитват проблеми, тъй като почвата е твърде суха, за да осигури оптимални условия за сеитба и отглеждане. Това засяга най-вече рапица и вероятно резултата ще бъде по-ниското производство на рапица през следващата година. По отношение на търговията със соя, ЕК заяви, че се очаква тя да се засили поради достатъчното  доставки и много конкурентните цени в САЩ. В момента вносът на соя в ЕС се е увеличил с 11%  за последната пазарна година. Комисията наблюдава отблизо търговските потоци, които потвърждават, че ЕС в момента внася много повече соя от САЩ, главно поради тяхната конкурентоспособност и наличностите.
 
Пазарът на мляко в момента е балансиран, между юни и октомври цените са се покачили с 11%. До август доставките на мляко са се увеличили с 1,5%. Цените на обезмаслено мляко на прах (ОМП) са се увеличили от април с близо 20%. Възприетия от Комисията подход за внимателно и предпазливо управление и освобождаване на количествата на склад, по начин по който да не се отрази отрицателно върху пазарната цена доведе до продажбата на 190 000 тона ОМП от складираните количества чрез тръжни процедури. Отчита се засилено търсене на млечни продукти. Износът на ОМП и сирене от ЕС са близо до обемите от миналата година, но маслото страда от ценовата разлика при основните конкуренти. Има признаци на забавяне на вноса на ОМП в Китай, но ЕК ще следи внимателно това през следващите месеци.
 
Говеждо и телешко месо - средното производство в ЕС се e увеличило значително през лятото на 2018 г., поради решения взети основно на базата на опасения от недостиг на фураж. Увеличаването на предлагането от своя страна, води до спад в ценовите равнища. В последните седмици обаче се наблюдава стабилизиране на производството. Положителна тенденция се наблюдава при износа на живите животни. Като цяло пазарната ситуация в животновъдството е стабилна. Мерките за борба със сушата предприети на ниво ЕС са били навременни и ефективни и са осигурили необходимата гъвкавост на държавите членки и на земеделските производители. 
 
 
Пазарът на свинско месо тази година е силно повлиян от увеличаването на доставките и забавянето на износа. Освен това разпространението на африканската чума по свинете до повече държави членки (Белгия, Румъния) е създало известна несигурност по отношение на вътрешния пазар. През първите 7 месеца на тази година производството на прасета в ЕС силно се е увеличило (+2,8% от броя на главите). Затова не е изненадващо, че средните цени на ЕС постоянно намаляват, като в момента те са 9% под средното за 2012-2017 г. и 7% под нивото от миналата година. Това е ясен сигнал, че производството на прасета в ЕС трябва да се приспособи към пазара. Износът на свинско месо в ЕС се е забавил през 2018 г., главно поради по-ниското търсене от Китай.
 
Въпреки това, ЕК отбелязва положително развитие на износа към други пазари като Япония, Южна Корея, Филипините, САЩ, Украйна, Мексико. За съжаление, разпространението на африканската чума по свинете остава основната грижа за производителите и износителите на прасета в ЕС. Предвид сериозния риск, който тази болест представлява за сектора, ЕК призова страните-членки да увеличат усилията си да контролират разпространението на болестта. Основно значение за ефективното прилагане на мерките за борба с болестта има прилагането на координирани действия в тясно сътрудничество между съответните служби - на национално равнище и на равнище ЕС.