Адекватна и своевременна подкрепа на овцевъдите, целенасочени усилия за популяризиране на овчето месо и сирене са само част от предложенията, които бяха изпратени от Националната асоциация за развъждане на млечни овце в България (НАРМОБ) до еврокомисарят по земеделие Фил Хоган. Предложенията са и част от равносметката след провеждането на кръгла маса с членове на 23 овцевъдни асоциации от Европа и Азия, по време на Националния събор на овцевъдите в България.
 
 
Завидна част от тях влязоха в проект на доклад относно актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС, изготвен от Европейския парламент (ЕП).
 
 
Родните овцевъди настояват за адекватна и своевременна подкрепа на европейските земеделски производители, за да продължат да произвеждат конкурентни продукти и да разширят своите пазари в и извън ЕС. Освен това смятат, че нуждата по-сериозни и целенасочени усилия за популяризирането на европейското овче месо и сирене, би могло да доведе до осезаемо положително въздействия върху пазара. Не на последно място българските овцевъди искат адекватна и своевременна подкрепа за европейските овцевъди, за да продължат да произвеждат конкурентни продукти и да разширят пазарите си.
 
"Когато се дават адекватни и работещи предложения, те намират място в общата стратегия за сектора. Радостен съм, че ЕК оцени подобаващо предложенията ни и те са залегнали в структурната политика към бранша. Доволен съм, че там нещата се случват", коментира Симеон Караколев, председател на НАРМОБ за Фермер.БГ.
 
От ЕП предлагат още мерки за повишаване на прозрачността на пазара. Пример за това са възможностите за хармонизиране на каналите, както и създаването на Европейска обсерватория за мониторинг на цените и производствените разходи при овцевъдството и козевъдството. ЕП призова Комисията да анализира и положението на пазара за овчи продукти след оттеглянето на Великобритания от ЕС. 
 
Според експертите излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз ще бъде един от основните проблеми за сектора през следващите години поради решаващото влияние на тази държава върху европейския пазар и поради факта, че тя е основната входна точка за вноса от трети държави. 
 
 
Проектът на доклада ясно настоява ЕК да прояви предпазливост при преговорите по новото споразумение за свободна търговия с Нова Зеландия, в очакване на анализа за последиците от излизането на Обединеното кралство от ЕС за сектора на овцевъдството, и счита, че това ново споразумение следва да съдържа клауза за разделяне на квотата, предоставяна на Нова Зеландия за нейния износ на агнешко месо за Съюза, с цел да се прави разграничение между прясното и охладеното месо. 
 
В текста се посочва още, че силната зависимост от помощите по линия на ОСП е знак за уязвимостта на тези сектори, които са изправени пред постоянен спад на консумацията на месо. Въпреки че на европейско равнище овцевъдството и козевъдството генерират едва 3,6% от цялото производство на животинска продукция, с 98 милиона добитък, тези отрасли обхващат обширни региони, голяма част от които се характеризират със значителни неблагоприятни природни условия. 
 
В заключение, ЕП е на мнение, че в секторите овцевъдство и козевъдство няма хармонизация на търговските канали в държавите членки. А това, заедно със силната разпокъсаност на производствата, води до значителна липса на прозрачност в предаваната информация за цените. От ЕП припомнят, че за разлика от производството на продукти от овче и козе мляко, което е обхванато от действащия пакет за млякото, секторите на месото не се ползват от мерки на европейско равнище при уреждането на договорните правоотношения.