Европейската комисия (ЕK) започна допитване до фермерите, техните организации и всички заинтересовани от програмите за финансово подпомагане кои досегашни мерки те оценяват като най-полезни.
 
 
ЕК стартира обществена консултация на тема: „Kои политики имат принос с добавена стойност в контекста на планиране на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР)“. Това съобщи българското Министерство на земеделието, горите и храните (МЗХГ).
 
Допитването е започнало на 10 януари и ще продължи до 8 март 2018 г. В него могат да се включат всички заинтересовани граждани.
 
Съобщението на ЕК за обществената консултация вижте тук.
 
 
 
Като вземе предвид събраните мнения, Европейската комисия ще изготви през 2018 г. предложения за бъдещи финансови програми в многогодишната финансова рамка след 2020 г., която представлява дългосрочен бюджет на ЕС.
 
Въпросникът за допитването е достъпен и на български език на сайта на Комисията.
 
Предложенията ще бъдат разработени така, че да позволят на ЕС да реши най-важните неотложни задачи в областите, в които държавите-членки могат самостоятелно да постигнат повече.
 
Това изисква внимателна оценка на постигнатите резултати, с цел те да бъдат подобрени в бъдеще.
 
„За да бъде по-силен, ЕС трябва да разполага с достатъчно финансови средства, за да продължи да работи по изпълнението на своите политики. През последните години Съюзът се промени съществено, така както и предизвикателствата, пред които той е изправен. Съюзът ни се нуждае от бюджет, който да ни помогне да осъществим нашите амбиции. Многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. трябва да отразява това“, отбелязва ЕК.
 
Консултацията е неразделна част от процедура, която ще събере мненията на всички заинтересовани страни за това как най-добре да се използва бюджета на ЕС.