Процесът на еволюция на технологиите за торене започна. В новото и динамично време, в което се намираме, прецизните решения са от изключително значение за рентабилността на стопаните и за производителността на техните стопанства.
 
 
През последните години Агрополихим АД се наложи като тотален лидер във внедряването на прецизни технологии за торене и показа на практика ефекта от течните торове по българските полета на земеделците. Нужно е малко за една технология да заработи, но ако искаме тя да бъде успешна, е необходимо да се види икономическия ефект от нея. 
 
 
По време на Осмия семинар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) в Пловдив, екипът от специалисти на Агрополихим АД запозна фермерите именно с този важен елемент при внедряването на нова технология в стопанствата им. Акцент беше поставен върху ползите от технологиите с течни торове, които земеделците прилагат и икономическия ефект от тяхното приложение.
 
"Предоставихме базови технологии, на които сметнахме средните цени, чрез които може да се направи сравнение на база гранулираните и течни технологии. Смятам, че се получи добре, защото всеки нагледно видя технологията, която припознава и използва, в единия или в другия случай, и съответно видя икономическия ефект от нея. 
 
Графиките, които предоставихме, са ни дадени от търговския ни отдел. Те са на база на икономически сайт, който следи всички цени. Това са световни тенденции, базирани на 2017/2018 година. Това са реални данни до месец март. Всеки един от земеделците можеше да види движението на цените, стабилизирането при определените продукти и тези, които най-много ги вълнуват, а именно азотните", обясни Йордан Илиев, ръководител на отдел “Агрохимия и почвознание” в Агрополихим АД за Фермер.БГ.
 
 
Все повече земеделски производители избират течните пред гранулирани технологии. Огромният интерес към потреблението на течния азотен тор UAN, произвеждан от Агрополихим АД, се дължи на иновативните разработки и индивидуални технологии, предоставени на фермерите от компанията.
 

Колко време обаче е необходимо да се види икономическия ефект от прилаганата технология?

 
Според Йордан Илиев са нужни между две и три стопански години, за да се види целостната полза от течни продукти.
 
"Земеделието е завод на открито и спецификата е в това, че един фермер, за да започне да внедрява технологията, той винаги сравнява нашата технология с неговата. Винаги прави нещо средно. Това е един процес, който протича около три стопански години. На третата година ние винаги имаме нашата технология, която заема все по-голям процент в площта, която обработва дадения земеделец. Съответно достигайки третата година, той калкулира вложенията, които прави за торове, за да получи единица продукция. По този начин сам вижда ефекта от въпросната технология. Според мен това е една от причините нашите технологии да стават все по-масови".
 
 
Течен азотен тор у нас се произвежда единствено от Агрополихим АД. Той е най-прецизното решение за азотно подхранване, тъй като е подходящ за почти всички видове земеделски култури. Агрополихим АД обаче не отрича и гранулираните технологии. Компанията е производител на едни от най-предпочитаните гранулати.
 
"4К технологията е супер гъвкава, като ние комбинираме двете технологии и намираме най-доброто решение. По отношение на завода на открито, смятам, че този баланс успяваме да го постигнем точно, защото ние имаме най-добрите решения по отношение на гранулати, течни торове и лавираме доста успешно", обясни Илиев.
 
4К технологията обхваща четирите основни момента за правилно торене с минимални загуби, което осигурява на растенията необходимите хранителни елементи точно в момента, в който те имат нужда от тях, в количеството което е необходимо, за да се достигнат оптимални добиви спрямо потенциала на културата и най-правилният начин за тяхното подаване. 
 
 
Агрополихим АД непрестранно се развива. В момента компанията е в процес на реализация на един от най-мащабните си инвестиционни проекти - подмяна на реактори за производство на азотна киселина. Новата конструкция позволява значително снижаване на емисиите от диазотен оксид – далеч под допустимите нива. Съоръжението ще подобри енергийната ефективност на цех „Азотна киселина“, а получената топлоенергия ще се използва както за нуждите на самото производство, така и в рамките на Агрополихим АД.
 
С разрастването на компанията е невъзможно и екипът й да не се развие.
 
"Ще използвам момента пак пред вас първо да споделя, че ние наистина се разширяваме. Дойде момента, в който развивайки гамата от течни торове, двете серии ФАСТ и ФАСТ +, те са специфични продукти. Тук имам предвид, че те биха били за таргет групата клиенти в земеделието, които са зеленчукопроизводители, оранжерийни производители или се занимават с производство трайни насаждения. Съотвретно и разпространението на продукта е по-масово в агроаптеки с малки количества. Но това е една част от нашата работа, на която трябва да се обърне специално внимание. Затова аз се радвам, че успях да получа подкрепата на ръководството и да увеличим нашия екип – първоначално с двама души", каза Илиев.
 
Повече информация за всички продукти на „Агрополихим“ АД може да откриете на сайта на компанията - agropolychim.bg