Европейската комисия трябва да намали административната тежест по мерките за диверсификация в рамките на Втори стълб (Р2) от Общата селскостопанска политика ОСП 2014-2020. За това призоваха страните-членки на ЕС, съобщават от Асоциацията на земеделските производители в България. Правителствата посрещнаха критично доклада на Европейската сметна палата (ЕСП) за финансиране по P2, относно усилията за справяне с проблемите, пред които са изправени селските райони, като например обезлюдяването, липсата на икономически възможности и на безработицата.

Проучването на ECA установява, че за тези мерки е предвиден ограничен финансов ресурс и често не избират най-подходящите и ефективни проекти. В приетите "Заключения на Съвета" миналата седмица, държавите-членки приветстваха препоръката на Сметната палата да се намали административната тежест за P2- финансирани схеми през следващите години.

Комисията заяви, че предвижда намаляване на бюрокрацията чрез въвеждане на опростени разходи за периода 2014-2020 г. Въпреки това Европейската сметна палата призова Комисията да не одобрява националните програми за развитие на селските райони, освен ако те имат "всеобхватни" и "ясни" стратегии за диверсификация на селската икономика.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!