ЕС приема нови правила за въвеждането на торове на пазара. На 21 май 2019 г. бе приет регламент, който хармонизира стандартите за торове, получени от фосфатни минерали и органични или вторични суровини в ЕС, и създава нови възможности за тяхното производство и продажба в голям мащаб. Той определя единни ограничения за редица замърсители, съдържащи се в торове, като кадмий - информира KRiR, пише SadyOgrady. 

Фермерско приложение увеличава реколтата в пъти
 
Благодарение на новите разпоредби, на пазара на ЕС ще могат да влизат само торове, които отговарят на строгите изисквания за качество и безопасност в целия ЕС. 

Замърсителите във фосфорните торове на ЕС, например кадмий, могат да представляват риск за здравето на хората, животните или растенията, безопасността или околната среда. Ето защо новите регламенти ще ограничат съдържанието им в торовете. 

Новите правила ще стимулират производството и използването на фосфатни торове с ниско съдържание на кадмий и органични торове, а на земеделските производители, които отглеждат по-екологично чисти култури, ще бъде осигурен по-голям избор на продукти – информират още от KRiR.

Според регламента, торовите продукти на ЕС, носещи маркировка „СЕ“, трябва да отговарят на определени изисквания, за да могат да се възползват от свободното движение на вътрешния пазар на ЕС. 

Новият регламент, който ще замени регулирането на торовете от 2003 г., обхваща всички видове торове (минерални, органични, подобрители на почвата и др.). Той влиза в сила 20 дни след обнародването му в Официалния вестник на ЕС и ще трябва да се приложи от страните членки до 3 години след влизането му в сила.