Европейският парламент гласува днес доклада относно бъдещето на малките земеделски стопанства, разработен по собствена инициатива на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI).


Евродепутатът Мария Габриел от групата на ЕНП/ГЕРБ внесе поправки по доклада, които бяха подкрепени и отразени в окончателния текст на гласувания доклад. Тя предлага да бъдат намерени ефективни начини за подпомагане по програмите за развитие на селските райони на онези малки производители, като например пчеларите, които са изключени от схемата за малки земеделски производители, тъй като не притежават или обработват земя.


[news]
Мария Габриел гласува в подкрепа на доклада, призоваващ държавите членки и Европейската комисия да предприемат подходящи действия в рамките на новата Обща селскостопанска политика (ОСП 2014-2020) и да изготвят насоки за периода след 2020 г., в които да се обърне по-голямо внимание на специфичните нужди на малките семейни земеделски стопанства като ядро на многофункционалното развитие на селските райони. В обяснение на вота си евродепутатът изтъкна, че малките стопанства са тези, които са сред основните инструменти срещу „застаряването“ на европейското земеделие и обезлюдяването на селските, планинските и полупланинските райони. Ето защо, поради доброволния характер на схемата за малки селскостопански производители в първи стълб на ОСП е необходимо да бъдат разгледани и използвани всички възможности за подпомагане на малките производители, които се предоставят във втори стълб.Мария Габриел подчерта и необходимостта от предоставяне на такива обществени услуги и инфраструктури, които да са в полза на малките стопанства, да се насърчат инвестициите и да се създадат подходящи финансови инструменти за дребни селскостопански производители, като едновременно с това се гарантират справедливи цени за тяхната продукция.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!