Депутатите в Европейския парламент приеха на пленарно заседание в Страсбург доклад относно определяне на ставка за корекция на директните плащания за календарната 2013 г.

Така ЕП потвърди предложението на Комисията по земеделие и развитие на селските райони намалението на директните плащания да се отнася само до производители, които получават над 5000 евро директни плащания.

В същото време директните плащания за 2013 г. ще бъдат намалени не с 4,981759 %, каквото беше първоначалното предложение на ЕК, а само с 0,748005 %.

За календарната 2013 г. за първи път се предвижда прилагане на механизма на финансова дисциплина или намаление на директните плащания, които се отпускат на един земеделски производител, с цел годишният бюджет да е в съответствие с многогодишната финансова рамка (МФР).

[news]Намалението на директните плащания за 2013 г. няма да се прилага за България, Румъния и Хърватия, които са в процес на постепенно нарастване на директните плащания, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

Евродепутатът Мария Габриел от Групата на ЕНП/ГЕРБ, член на парламентарната комисия по земеделие, гласува в подкрепа на доклада. В обяснение на вот тя подчерта, че докладът е реално въплъщение на една от основните цели - по-справедлива и защитаваща малките производители Обща селскостопанска политика.

„В момент, когато се предвиждат съкращения в бюджета на ЕС, докладът е стъпка напред към намиране на приемливи условия за всички производители, които да поддържат доходите и производителността им на едно стабилно равнище. От една страна той е доказателство за ангажимента на ЕП към намиране на механизъм, който да осигури подпомагане за земеделските производители, имащи нужда от стимул в трудни времена. От друга страна отчита реалността и нуждата от икономии, за да може ЕС да се справи успешно с предизвикателствата, пред които е изправен.  Взимайки предвид големия брой малки ферми в България и тяхното значение от икономическа, социална и екологична перспектива, въвеждането на праг, под който да не се прилага финансовата дисциплина, е едно разумно решение. Това решение показва ангажимента на ЕП към малките производители, които са най-уязвими и имат най-голяма нужда от подкрепа“, подчерта Мария Габриел.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!