Комплексна проверка на дейностите в гората и стопанисването на държавните горски територии в Държавно ловно стопанство „Росица“ към Северно-Централно държавно предприятие разпореди заместник-министърът на земеделието и храните Георги Костов. В нея ще участват експерти на Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието и храните и Северно-Централно държавно предприятие.

 

Проверката стартира в понеделник, 25 юли, от 13 ч. и е отворена за заинтересованите страни. Мястото, откъдето ще започне проверкат, е двора на ДЛС Росица, местността Лъгът, село Стоките.