Европейската комисия предложи нов регламент за намаляване на емисиите вредни газове от двигатели на техника, която не е предвидена за движение по пътищата, сред които са селскостопанските машини.
 
Предложението предвижда по-строги норми за допустими емисии за двигателите с вътрешно горене на широка гама от машини – косачки и моторни триони, селскостопанска техника (комбайни, трактори, товарачи), строителна техника (багери, булдозери...), дори мотриси, локомотиви и плавателни съдове по вътрешните водни пътища.
 
Новият регламент ще опрости законовата уредба като замени една смесица от 28 национални законодателства по този въпрос. Той също така ще отмени изключително сложна директива, съдържаща 15 приложения и променяна 8 пъти, тъй като регламентът е приет през 1997 година, посочва в свое съобщение ЕК.
 
Новият регламент ще хармонизира правилата за пускането на двигателите за тези машини на пазара на ЕС.
 
Данните на ЕК сочат, че техниката, която се движи активно извън пътната мрежа, изхвърля в атмосферата около 15% от емисиите азотен оксид и 5% от емисиите на прахови частици в ЕС. Замърсяването може да е дори по-голямо в стопанските дворове и сградите, където се съхранява/паркира тази техника.
 
 
 
© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!