Вчера, 11 юли, страните-членки на ЕС официално подкрепиха предложението на Европейската комисия да постави ограничения върху използването на глифозат, включително и забрана на POE – tallowamine, съобщи EurActiv.
 
Националните представители бранша от всички сектори подкрепиха идеята с мнозинство, предаде говорил на ЕС.
 
Условията включват забрана на POE - tallowamine, ко-формулант, от групата на глифозат, като забраната важи включително и за Roundup на гиганта Monsanto.
 
Страните-членки ще трябва да се приспособят към националното си законодателство, за да се уверят, че пестицидите, съдържащи глифозат, не съдържат POE – tallowamine. 
 
Не е тайна за всички, че във връзка с използването и лиценза на глифозата възникнаха много спорове. Някои научни изследвания твърдят, че веществото е безвредно за хората, ако се прилага правилно от земеделските производители, а други смятат, че увеличава риска от рак. 
 
Научната оценка на Европейската агенция за безопасност на храните ( EFSA ), публикуван през ноември миналата година, стигна до заключението, че излагането на оператори, работници, странични лица, жители и потребители на POE - tallowamine е опасно и заключи, че "в сравнение с глифозат, по-висока токсичност се наблюдава при използването на РОЕ - tallowamine при всички крайно изследвани точки".
 
Други мерки, одобрени от експертната група на ЕС в понеделник, включват засилване на контрола върху използването на глифозат, преди прибиране на реколтата, а също така и ограничаване на употребата на веществото в области като обществени паркове и детски площадки.
 
Фермер.БГ припомня, че на 29 юни, ЕК реши да удължи срока за лиценза на глифозат с още 18 месеца докато Европейската агенция за химически продукти (ЕCHA) не издаде своя собствена научна оценка за веществото, което трябва да се случи до края на 2017 г.