Европейската комисия (ЕК) въвежда нови правила за прозрачност по отношение на субсидиите в рамките на Общата селскостопанска политика. Вече излезе списък с всички изплатени субсидии в България и техните бенефициенти. Държавите-членки вече са задължени да публикуват актуален и пълен списък на лицата, които получават субсидии по ОСП. Реформата на Общата селскостопанска политика от 2013 г. въведе нови правила за прозрачност за бенефициентите на ОСП и министерство на земеделието на всяка държава-членка отговаря за публикуване на необходимата информация, включително името на получателя, количеството и естеството на мярката.

 

Това се вписва в по-широката цел на Европейската комисия за подобряване и поддържане на високо ниво на прозрачност за това как се управлява бюджета на ЕС. Прозрачността трябва да бъде балансирана с уважение към личния живот на бенефициентите и защита на личните данни. Новите правила целят да подобрят прозрачността по отношение на използването на средствата на ЕС в Общата селскостопанска политика и за подобряване на доброто финансово управление на тези фондове като се засилва обществения контрол върху използването на парите.

 

Коментирайки въвеждането на новите правила за прозрачност, аграрния комисар Фил Хоган каза: "Важно е, че данъкоплатците оценяват важната работа, която фермерите имат в производството на безопасни храни, произведени със зачитане на околната среда, хуманното отношение към животните и социалните стандарти, които са по-строги от тези, пред които са изправени техните конкуренти извън ЕС. Надявам се, че тези нови правила за прозрачност, ще помогнат на широката общественост по-добре да разбере как ОСП помага да се отговори на загрижеността на обществото - дали чрез системата за директни плащания, или чрез отделни инвестиционни проекти , като например да се помогне на младите земеделски стопани да създават нови ферми, да се модернизира селскостопанска техника, да се прилагат допълнителни мерки за околната среда, или за проекти, ползващи по-широката икономика на селските райони. "


 

ВИЖТЕ СТРАНИЦАТА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА ЕК, ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ СУБСИДИИ В БЪЛГАРИЯ

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!