Общо 191,6 млн. евро е отпуснатата сума за популяризиране на агро-хранителни стоки през 2019 г. Приемът по програмата започна вчера, 15 януари и продължава до 16 април 2019 г.
 
 
В средата на ноември 2018 г. Европейската комисия (ЕК) прие своята годишна работна програма за 2019 г. по политиката за популяризиране. Така за програми, избрани за съфинансиране от страна на ЕС, ще бъдат отпуснати с 12,5 милиона евро повече от средствата, предоставените през 2018 г. 
 
Планирано е, тази година 89 милиона евро да бъдат разпределени за кампании в държави с висок темп на растеж, в това число Канада, Китай, Колумбия, Япония, Корея, Мексико и САЩ. 
 
Специфичните продукти, като маслини например, ще бъдат популяризирани с част от тези средства, които са заделени специално за целта.
 
В ЕС акцентът е върху кампании, които насърчават различните схеми и етикети за качество на Съюза, включително защитено наименование за произход, защитени географски указания и биологичните продукти
 
Част от финансирането е насочена към определени специфични сектори: ориз, произведен по устойчив начин, маслини, говеждо и телешко месо, както и пресни плодове и зеленчуци, които ще насърчат здравословното хранене в Съюза.
 

Кой може да кандидатства?

Програмата е отворена за широк кръг от организации, като професионални организации, организации на производители и групи от сферата на хранително-вкусовата промишленост, отговарящи за дейности за популяризиране.
 
Подаването на предложения става директно към ЕК, чрез електронен портал.
 
Предложенията ще се приемат до 16 април 2019 г. След оценяване на проектните предложения, ще бъдат съобщени и одобрените бенефициенти. Това ще се случи през есента на тази година.