Европейската комисия предлага страните-членки на ЕС да бъдат поощрени с 5% бонус върху отпуснатите им земеделски субсидии, ако изпълняват своите цели за климата и екологията след 2020 година.
 
 
Това стана ясно от съобщение на Комисията, посветено на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) за периода 2021-2027 г. Към него е приложена и брошура с допълнителни разяснения по предлаганата реформа в полза на опазването на околната среда и климата.
 
Идеята на Комисията е бонусът да се начислява на страните отличнички спрямо размера на европейските субсидии за селското стопанство, които са им били отпуснати за 2017 г. Съобщението изтъква, че новият модел за изпълнение на бъдещата ОСП е съсредоточен върху ефективността и постигането на резултати.
 
Илюстрация: ЕК
 
Комисията припомня, че според проекта държавите членки ще трябва да разработят свои национални стратегически планове, за да постигнат общите цели на ЕС в областта на околната среда и срещу изменението на климата. Изискването е в тези планове да бъдат определени количествени цели, като се вземат предвид конкретните местни потребности.
 
Държавите членки ще трябва самостоятелно да наблюдават своя напредък в постигането на определените цели, предвижда новата годишна рамка за мониторинг. При необходимост националните власти ще трябва да коригират стратегическия план. Всички предприети действия ще се представят в годишен доклад за изпълнението на плана.
 

При значителна неефективност ЕК ще спира плащането на субсидиите и ще окаже помощ на страната, за да се постигнат целите.

 
„Този нов подход дава на държавите-членки свободата, гъвкавостта и отговорността да адаптират и доближат своя подход към местните условия, а също и да покажат по-голяма амбиция в грижите за околната среда и климата“, коментират от Комисията.
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg.