Реалният индекс на дохода в селското стопанство (доход по факторни разходи) през 2015 г. намалява с 16.3% спрямо 2014 година. Това сочи първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство, подготвена от Националния статистически институт към ноември 2015 г.
 
В сравнение с предходната година нетният опериращ излишък/нетният смесен доход в селското стопанство намалява с 18.7%, а нетният предприемачески доход - с 20.5%. Крайната продукция по базисни цени от селското стопанство през 2015 г. възлиза на 7626.0 млн. лв., което е с 9.4% по-малко в сравнение с предходната година. Намалението се дължи на спад в обемите с 10.2%. 
 
През 2015 г. стойността на междинното потребление в селското стопанство е 4 586.9 млн. лева и в сравнение с 2014 г. тя намалява с 8.8% в резултат на намаление на количеството и цените на направените вложения. 
 
Брутната добавена стойност в селското стопанство през 2015 г. възлиза на 3 039.1 млн. лв. и намалява с 10.3% спрямо предходната година. Намалението е в резултат на спад в обемите с 16.4%. 
 

Икономически сметки на НСИ за селското стопанство през 2015 година (първа оценка)

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!