До края на месец ноември Министерство на земеделието и храните (МЗХ) би трябвало да публикува проект във връзка с промените в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). Това каза Стиляна Латинчева, животновъд за Фермер.БГ. 
 
 
Преди седмица животновъди и производители обсъдиха на работна среща промените, които трябва да се направят в Закона, заедно със заместник-министъра в оставка Свилен Костов. На форума се прие разпределението на пасища, мери и ливади да се осъществява по член 37 от ЗСПЗЗ, като според броя на животните да се полагат и определени пасища и ливади. 
 
„Относно споразуменията по член 37 в, земеделци с пасищни животни ще могат да заявяват площи. Това е добре, но тук се явява друг проблем. Площи, като бели петна, които фермерите ще получат, ще се изчислят на база на животните, които те притежават към 31 юли на предходната година. Тоест, ако фермерът закупи животни или наеме друга земя на по-късен етап, то той няма да може да я заяви. Аз, както и всички мои колеги, настоявам това да се промени и правилата да останат такива, каквито бяха преди промяната в ЗСПЗЗ, защото сега те водят до дискриминация“, коментира Христо Тодоров, животновъд и растениевъд от Свиленградско пред репортер на Фермер.БГ.

По думите му стопанската година започва на 1 октомври и продължава до 30 септември на следващата година, а заложената референтна дата, 31 юли, е само няколко месеца преди края й, което не е правилно. Тодоров допълва, че е напълно нормално към юли стопанинът да има един брой животни, а към февруари, например, друг.  
 
"Тук не говорим само за ОПФ и ДПФ, става дума и за частните имоти, това е едно огромно ограничение, което не е съобразено с нуждите ни", казва животновъдът.
 
[news]
Стиляна Латинчева обясни, че след одобрението на проекта, който ще бъде пуснат за обществено обсъждане, животновъди ще получават субсидия само за площите, отговарящи на броя животни, което в общия случай означава, че за 100 млечни крави се падат 1000 дка. 
 
Според Тодоров оставката на правителството няма да попречи или да забави реализирането на проекта, докато Стиляна Латинчева припомни, че все още обещаното не е дадено и винаги има вариант да коментираните промени да не се осъществят. 
 
Промените се очаква да бъдат добавени в ЗСПЗЗ, като площи ще могат да се очертават през 2017 година.