11 юни е крайният срок за подаване на заявления за подпомагане за Кампания 2018 с 1% санкция за всеки просрочен ден след 31 май 2018 г. 

 

Договорите за аренда и наем – отново хаос

 

Припомняме, че на 31 май изтече срокът за извършване на промени без санкции във вече подадени заявления за Кампания 2018. Земеделските стопани имаха възможност за редакции в подадените от тях заявления, в това число добавяне на схеми, мерки, парцели или животни без санкции. 

 

До 11 юни подаването и редакцията на заявленията за подпомагане се санкционира с 1 % за всеки просрочен ден след 31 май 2018 година.

 

По последни данни от ресорното ведомство, към 23 април 2018 г. oбщо са подадените заявления са около 60 000. 

 

При 80% от тях е приключила обработката в Общинска служба земеделие. Към 24 април - 29 000 кандидати са заявили обща площ по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) от 1.95 млн. ха.