Държавен фонд Земеделие публикува достъп до сайт, от който земеделските стопани, които са кандидатствали за Директни плащания през Кампания 2016, могат да изтеглят графична информация за парцелите, които са заявили за подпомагане.  

 

Данни могат да се видят от новата Система за индивидуална справка по Директни плащания.

 

Достъпът до системата става чрез потребителско име и персоналния код от заявлението за директни плащания. В секцията за справка има ръководство за работа с цифрови данни, както и инструкции за въвеждането на потребителско име и парола.

 

Цифровите данни се предоставят в shape формат. Shape файловете са геометричен географски формат за запис на пространствено местонахождение и атрибутна информация на географски обекти. 

 

Системата генерира следните файлове, в проекция UTM zone 35N: