След като Върховният административен съд (ВАС) съобщи, че при издаването на Методиката за определяне на санкциите след плащане по проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2007 – 2013 г.).  и я обяви за нищожна, от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информираха, че ще изпълнят решението на ВАС. 
 
Това ще стане като се „приведе Методиката за определяне на санкциите след плащане по проекти по ПРСР 2007 – 2013 г. съобразно окончателното решението на петчленния състав на съда“, пише в съобщението на фонда. 
 
По този начин ще бъдат избегнати бъдещи претенции от страна на бенефициенти, санкционирани съгласно отменената методика. 
 
Също така всички проекти по ПРСР 2007 – 2013 г., намиращи се в етап на мониторинг на изпълнението, ще продължат да бъдат под контрол на методиката, която отговаря на разпоредбата на съда, информират от ДФЗ и добавят, че фонда  ще предприеме всички необходими действия, за да гарантира и защити в максимална степен държавния интерес.