- Господин Грудев, министерството този път доста активно работи върху Програмата за развитие на селските региони, за изчистване на лошите практики от предходния програмен период. Все пак кои са критичните моменти, какво може още да се очаква като негативи в този програмен период ?

- Винаги може да се работи повече, но голяма част от лошите практики се надявам да бъдат изчистени през настоящия период. Стартирахме с мярка 4.1 при която така изчистихме потенциално опасностите от злоупотреби в кандидатстването. Там е допустимост на бенефициентите, допустимост на разходите, оценка на тези разходи чрез много ясни правила и критерии за точкуване. Представяме ги на земеделските стопани вече повече от няколко седмици, като нашата амбиция е критериите които ще бъдат заложени да бъдат ясно проверими и от страна Фонд Земеделие. Да не се оставя възможност за интерпретация от страна на експертите как конкретен казус може да бъде третиран, а да има унифициране и ясно ползване на всеки един критерии за да нямаме евентуални не добри практики при прилагането на тези мерки. От друга страна, санирани са и голяма част от проблемите като допустими разходи, допустими инвестиции. Знаете имаше доста спекулации през изминалия програмен период за това допустимост на покупката на определени превозни средства ако щете, на такива луксозни елементи ... в момента това е абсолютно недопустимо и ясно още преди старта на цялата програма.

 

- Бихте ли конкретизирали транспортни средства, до каква стойност и за какви цели ще бъдат допустими по мярка 4.1?

- По мярка 4.1 единствено е допустима земеделски техника. Не говорим за никакви транспортни разходи, говорим за земеделска техника за нуждите на земеделското стопанство. Няма никакъв вариант за спекулация по темата!

 

- КОЙ ще проверява заложените конски сили на тракторите дали отговарят реално на размерите на стопанството, тъй като това ще бъде обосновавано на самия бенифициент в бизнес плана но кой ще отговаря за проверката?

- Държавен фонд Земеделие извършва тази оценка на база на представени от бенефициента бизнес план, неговата допустимост и възвръщаемоста на инвестицията заложена в бизнес плана. Разбира се за да излезе тази допустимост, посочените площи ако говорим за чисто земеделско стопанство или големината на животновъдния обект ще имат решаваща роля за допустимоста на този бизнес план с така заложените машини.

 

- Какви са критериите за допустимост на зем.техника спрямо еко нормите в Европа. Там ще има ли нещо допълнително към бенефициентите?

- Ще има допълнителни бонус точки за тази техника която отговаря на еко-нормите на регламента дори и в момента, в който тези еко норми не са все още задължителни с пълната си сила за страната. Това беше едно от последните искания на Главна дирекция Околна среда, въпреки че повече от изискванията на еконормите влизат в сила от 2020 година ние все пак да даваме някакъв приоритет на такива инвестиции, които въпреки че не е задължително покриват и отговарят на изискванията на еконормите. Ние това го правим с даване на допълнителни точки.

 

ВИЖТЕ ВИДЕО: 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!