Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 994 315 лева на 149 земеделски стопани за борбата с доматения миниращ молец. Общо заявените от фермерите площи са 1 652 хектара, съобщи институцията.
 
 
Средствата са отпуснати по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходи, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera).
 
За да получат финансова подкрепа, кандидатите по схемата трябваше да представят отчетни документи за закупените и приложени продукти за растителна защита за контрол на доматения миниращ молец. 
 
Подпомагането е до 250 лв./дка (2500 лв./хектар) и има за цел да покрие част от изразходваните средства от земеделските стопани, направени за ликвидиране на нашествието на вредителя, припомни фондът.
 
Общият бюджет по схемата за 2017 г. е 1 млн. лв. Със средствата се компенсират разходите на зеленчукопроизводителите за закупуване на продукти и средства за растителна защита срещу доматения миниращ молец.