По Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖЗ) за Кампания 2016 са изплатени 37.269 млн. лв. на 7 515 фермери от цялата страна, а за Кампания 2017 субсидии по това направление са получили 8 206 стопани, като сумата е 34.047 млн. лв.
 
 
Общо за двете кампании сумата е 71.316 млн. лв., като подпомагане са получили 15 721 фермери. Данните по ПНДЖЗ бяха съобщени днес по време на Деня на отворени врати в Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ - РА в Плевен, който премина при силен интерес на стопаните.
 
Финансиране по тази схема в областта е отпуснато на 235 земеделски стопани, като стойността на подпомагането за тях е била 1.279 млн. лв. през Кампания 2016 и 1.286 млн. лв. за 328 фермери през Кампания 2017, каза Цветомир Генчев, директор на ОД на ДФЗ Плевен.
 
По друга важна за сектора схема – за обвързано подпомагане на овце-майки или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК), на национално равнище се изплатени 12.584 млн. лв. на 2 138 фермери през Кампания 2016, а година по-късно – 22.042 млн. лв. за 2 017 стопани.
 
 
Снимка: ДФЗ - РА
 
През първата от отчетените години 78 фермери от област Плевен са се възползвали от тази възможност за подпомагане, като те са получили общо 572 000 лв. За Кампания 2017 критериите са покрити от 73-ма фермери в региона, а изплатената сума е над 760 000 лв.
 
Повече от 35 земеделски стопани посетиха Деня на отворени врати в Областната дирекция на ДФ „Земеделие“ – РА в Плевен.
 
Основните въпроси, които стопаните поставиха пред експертите на фонда, бяха свързани с отворените приеми през електронния портал ИСУН по подмярка 4.2 „Инвестиции  в преработка/маркетинг  на  селскостопански  продукти” и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”  от ПРСР 2014-2020 г.
 
 
Земеделските стопани  получиха подробна информация за стъпките за кандидатстване през портала, в който се обработват данните за проектите по оперативни програми.