Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) преведе в сряда 19 651 128 лева по Схемата за национални доплащания за говеда и биволи и Схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството. Това съобщават от пресцентъра на фонда.

Както Фермер.БГ съобщи на вчерашното си заседание Правителството прие постановление за допълнителен трансфер по план-сметката на ДФЗ на 15 млн. лв. , с които да се обезпечат плащанията по схемата за национални доплащания за животни за 2013 г.
[news]
Министърът на земеделието Димитър Греков издаде Заповед на 13 декември за частично плащане на националните доплащания за животни през месец декември. Тя определи следните срокове и размери на субсидиите за едно допустимо за подпомагане животно за 2013 г.:

Схема за национални доплащания за говеда, необвързана с производството - 200 лв. за говеда и 350 лв. за биволи. Подпомагането да се изплати на следните траншове - за говеда 100 лв. след 16 октомври 2013 г., 38 лв. през декември 2013 г. и 62 лв. през февруари 2014 г., и за биволи 170 лв. след 16 октомври 2013 г., 72 лв. през декември 2013 г. и 108 лв. през февруари 2014 г.
 
Схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета, обвързана с производството - 50 лв./животно. Подпомагането да се изплати на един транш в периода февруари - март 2014 г.
 
Схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството - 41лв./животно. Подпомагането да се изплати на следните траншове – 18.50 лв. след 16 октомври 2013 г., 10 лв. през декември 2013 г. и 12.50 лв. през февруари 2014 г.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!