Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започна изплащането на  64 073 606,00 лева по схемите за специфично подпомагане на сектор животновъдството за 2014 година. Стопаните ще получат своето подпомагане по направленията:
 
Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми субсидията е в размер на 210,00 лева на животно.  
 
Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони подпомагането е от 225,00 лв. на животно. 
 
Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони сумата е от 190,00 лв. на животно.  Преходната помощ за производителите на краве мляко в предишни нитратно уязвими зони е в размер на 40% от подпомагането и е по 76,00 лв. на животно. 
 
По Схема за крави с бозаещи телета стопаните ще получат по 205,00 лева на животно.  
 
За Схемата за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в Южна България фермерите ще вземат по 40,00 лв. на животно.  
 
По Схемата за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелствани райони подпомагането е по 35,00 лв. за животно.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!