Българският депутат Евгения Ангелова призова на конференция в Брюксел да отпадне историческият подход за разпределяне на средствата за директни плащания в земеделието и да завърши процесът на „тяхното цялостно сближаване, с цел осигуряването на равнопоставени условия за конкуренция на единния пазар“. 
 
 
Народният представител и зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси Евгения Ангелова участва в заседание на политическата група на ЕНП с представители на националните парламенти. Основните теми са приоритетите и новите предизвикателства пред бюджета на ЕС и реформата в Общата селскостопанска политика (ОСП), съобщи пресцентърът на ГЕРБ.
 
Ангелова припомни, че обвързаните директни плащания в селското стопанство позволяват насочване на подпомагане в определени сектори, които изпитват трудности, като съдействат за решаването на специфични регионални проблеми.
 
„Тези плащания следва да бъдат запазени дори с още по-широк обхват и по-голям финансов ресурс. Необходимо е и да се запази възможността за прилагане на преходна национална помощ и след 2020 г., като тук влиза и тютюнът за България“, каза още Ангелова.
 
 
Според нея, въвеждането на възможност за национално съфинансиране в директните плащания е неприемливо. ОСП трябва да бъде пазарно ориентирана, основана на принципите на солидарност и социална справедливост. 
 
„Директните плащания са важен фактор за изграждане на издръжливост на земеделските стопанства и поддържане на пазарната им ориентация. След 2020 г. те следва да осигурят подкрепа и стабилизиране на селскостопанските доходи, равнопоставеност на единния пазар на ЕС и подпомагане на уязвимите сектори“, посочи Ангелова. 
 
България поддържа идеята за създаване на хоризонтална нормативна уредба за ограничаване на нелоялните търговски практики в агрохранителната верига на ниво ЕС.
 
 
Във връзка с развитието на селските райони, Ангелова подчерта, че трябва да бъде поставен акцент върху модернизацията на технологиите, внедряване на иновации и обмена на опит и знания, като ролята на земеделския производител в хранителната верига следва да се засили чрез осигуряване на допълнителни стимули за сдружаване.