Дефиницията за малко стопанство в новия програмен период на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) се променя. Икономическите единици, които се изчисляваха до момента отстъпват на понятието Стандартен производствен обем (СПО). 
 
На това определение отговарят 80 хил. стопанства в България, които могат да кандидатстват по Тематичната подпрограма за малките стопанства в ПРСР. Но за съжаление няма как всички те да бъдат подпомогнати. Средствата отделени към момента – около 90 млн. евро вероятно ще стигнат за няколко хиляди от тях, обясни д-р Димитър Ванев от Генерална Дирекция Съвети в земеделието в Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). 
 
ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:


 
Малкото стопанство ще е със СПО между 2 хил и 8 хил евро. СПО не е реалният доход на стопанството, а условен доход на база какви култури се отглеждат. Ако, например двама фермери имат 10 дка праскови, те ще имат еднакъв размер за кандидатстване по Програмата. 
 
За да кандидатстват по част от мерките на Тематичната подпрограма – бенефициентите трябва да имат минимум 30% доход от земеделие.
 
Тематичната програма за Малките стопанства е част от голямата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!