Проф. Христина Янчева е родена в Тополовград. Завършила е Аграрния университет в Пловдив със специалност „Агроном по лозаро-градинарство“. 
През януари 2016 г. става ректор на Аграрния университет в Пловдив. 
Научните й интереси са свързани с фуражните култури, устойчивото управление на ливади и пасища и биологичното земеделие. 
 
 
- Как виждате българското селско стопанство след 10 години?
- Особено в областта на полските култури българското земеделие в момента е едно модерно и ефективно земеделие. Познати сме по света с многообразието от култури, които произвеждаме, както и с културите, които са типични за България. Благодарение на специфичните климатични условия, благодарение на традициите, които имаме, българското земеделие ще се развива и ще бъде конкурентно, в което ще се използват новите дигитални технологии, цифрово управление и ще има млади хора, които ще работят в новите условия. 
 
- Защо избрахте кариерното Ви развитие да бъде именно в този сектор?
- Без да се хваля, бях приета през 1977 г. с бал 30 в Аграрния университет в Пловдив. Тогава конкуренцията беше голяма и аз бях единствената студентка, приета извън класация, защото имах такъв бал. Специалността беше „Лозаро-градинарство“. Тъй като не исках да кандидатствам медицина и реших, че следващото близо до биологията е земеделието. Завърших като отличник на випуска и след това продължих с докторантура. Така е целият ми стаж премина в Аграрния университет. 
 
- Кои са най-ценните уроци, които научихте от практиката?
- Човек трябва да вярва в това, което прави. Да бъде удовлетворен от работата си и да я върши с много любов. Аз чувствам Аграрния университет като втори дом, защото цялото ми кариерно развитие е преминало именно в него. Този сектор е изключително интересен и особено в последните години връзката на аграрния сектор околната среда, влиянието на това, което произвеждаме върху здравето на хората и животните. Земеделието не е сектор, които е отделен от обществото. Той е сектор, който е изцяло свързан с всички. 
 
- Кое Ви амбицира?
-  След като завърших реших, че трябва да се развивам в науката. Моята специалност е фуражно производство и ливадарство. Докторантурата ми беше в проучване на пасища, ливади в Странджа планина. Беше ми много интересно и това ме амбицира да продължа. След това международните проекти и специализациите в чужбина, а и самия сектор, защото е много интересен. 
 
- Как подбирате хората, с които работите?
- Най-вече по професионални качества. За мен те са важни. А също така и работата в екип. Също така държа хората, с които работя да владеят езици, защото така се отваряме към света. 
 
- Как се прави успешен агробизнес в България?
- Има доста успешни хора в този сектор. Това се дължи на това, че намират нишата, в която да се развиват и държат на новите технологии. Ако те не бъдат внедрени или приложени в практиката, няма как да има успешен агробизнес. Освен това трябва да бъдеш отворен към знания, да следиш какво се случва по света и да рискуваш да приложиш нещо ново, което е за първи път. Понякога се изисква и риск, за да се постигне успех.