Дарина Памукова е преподавател в Аграрния факултет на Тракийския университет – Стара Загора, секция  „Овцевъдство и козевъдство“.
 
 
- Как виждате българското селско стопанство след 10 години?
- Надявам се да върви във възходяща линия. Това е моето желание и надежда. Земята ни е плодородна и имаме традиции в селското стопанство. 
 
- Защо избрахте кариерното Ви развитие да бъде именно в сектора?
- Обичам животните. Висшето си образование завърших във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора и по време на следването се заинтересувах от овцевъдството и козевъдството. 
 
- Кое Ви амбицира?
- С увеличаване населението на земята, плодородната земя ще бъде много ценна. В този ред на мисли, за да бъдат хората здрави, ще трябва да произвеждат качествени храни. Това е и превантивната мярка за човешкото здраве.
 
- Как подбирате хората, с които работите?
- Това са колеги, с които имаме определени виждания в дадена област. 
 
- Кои са най-ценните уроци, които научихте от практиката?
- Животът е едно непрекъснато учене и практиката го доказва. Така се натрупва житейски и професионален опит. Трябва непрекъснато да обогатяваме знанията си и  да анализираме нещата, което ще ни позволи да вземем най-правилното решене . 
 
- Как се прави успешен агробизнес в България?
- На първо място с много голямо желание и труд. Мисля, че успешен агробизнес се прави заедно с нас, специалистите. Може би трябва да повторя нещо, което често чуваме, но съединението наистина прави силата и когато сме обединени можем да постигнем много.