Все повече земеделски стопани в България избират да купят за своето стопанство  метеорологични станция, като по този начин целят да получават най-точните и надеждни метеорологични данни за районите, в които работят.  Нарастващият интерес от фермерите се дължи и на факта, че на българския пазар вече има няколко компании, които предлагат разнообразни решения в широк ценови диапазон.
 
Как точно метеорологичните станции помагат на фермерите?
В общия случай, добре оборудваната метеорологична станция включва сензори, които измерват температурата на въздуха и почвата, въздушна влажност и атмосферното налягане, скоростта и посоката на вятъра, количествата акумулирани валежи и натрупаната слънчева радиация. 
 
Всички тези показатели оказват различно влияние върху изпълнението на полските дейности и развитието на културите, но водещи за земеделието винаги са валежите. При наличие на метеорологична станция в стопанството си фермерът разполага с непрекъсната и максимално точна информация кога и колко дъжд е валял.
 
 
За зърнопроизводството обаче, подобно решение изисква допълнителни усилия от страна на фермерите, тъй като в големите стопанства това означава покупка и последваща поддръжка на няколко метеорологични станции. Към това трябва да добавим, че за да предлагат точна информация, измервателните уреди на станцията следва да бъдат калибрирани и тя да бъде разположена на подходяща локация, съобразена с географските специфики на района.
 
При по-малките като големина стопанства подобна инвестиция може да се ограничи и до един измервателен уред, но за сметка на това ползите при тях са далеч по-големи. Метеорологичните станции работят най-ефективно за стопаните, които се занимават с отглеждане на трайни насаждения, както и при поливното земеделие.
 
При този тип стопанства предимството идва от необходимостта за изключително прецизна информация за почвените показатели, свързани с температура и влажност, която метеорологичните прогнози не могат да осигурят с нужната точност. Така метеорологичните станции се оказват не просто полезни, а необходими за максимално ефективното планиране и изпълнение на полските дейности в тези стопанства и могат да им спестят сериозен финансов ресурс, свързан с планиране на пръсканията или поливките, както и за следене на рисковете от поява на болести по насажденията.
 
Струва ли си инвестицията?
Бърза справка показва, че за сумата от 1600 лева (без ДДС) можете да се снабдите с напълно оборудвана метеорологична станция за стопанството си. Ако обработвате един или два физически блока в непосредствена близост един до друг, това със сигурност е ниска цена, предвид възможността да оптимизирате разходите си чрез по-прецизно планиране на полските мероприятия.
 
Ако обработвате 10 000 дка земя, в 5 различни землища, първоначалната инвестиция и разходите за последваща поддръжка са далеч по-високи, но също е възможно да се постигне цялостен мониторинг на метеорологичната обстановка в стопанството.  Ако обаче не искате да правите сериозна инвестиция, дори инсталацията на една метеорологична станция във вашата складова база винаги ще бъде добро решение за достъп до още един надежден източник на метеорологични данни.
 
Материалът е изготвен със съдействието на Агро Климат