Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обяви ново огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) в индустриална ферма в село Попина, община Ситово, област Силистра.

Вирусът по диви прасета се появи в Пловдивско?

Наличието на опасния вирус е потвърдено днес, 30 юли, от Националната референтна лаборатория в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София.

В засегнатия свинекомплекс се отглеждат 17 000 животни. Това е четвъртият случай на потвърдено огнище със заболяването АЧС в индустриална ферма и първи за областта.

Предприети са мерките за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно правилата на европейското и националното законодателство и Плана за спешни действия при контрол на АЧС.

Агенцията по храните: "Предстои принудителното убиване по хуманен начин и обезвреждането на всички заразени и контактни свине в засегнатия обект, както и на свинете в рисковата зона с неясен здравен статус и произход, при спазване на нормативните изисквания."

БАБХ потвърди и едно ново огнище на Африканска чума при домашни свине в област Русе, град Бяла в лични стопанства, в които се отглеждат 9 нерегистрирани свине.

Населеното място попада в 10 км надзорната зона, създадена около потвърденото на 16 юли 2019 г. огнище в регистрирана фамилна ферма тип А в село Пет кладенци, община Бяла. Пробите са потвърдени като положителни за вируса на Африканска чума по свинете (АЧС) от днес, 30 юли 2019 г.

Установен е и нов случай на Африканска чума при 6 диви свине в община Свищов, област Велико Търново. 

Предприетите мерки

В Попина и Бяла са създадени зони на рестрикция (3 км предпазна и 10 км надзорна зони). Предстои принудителното умъртвяване по хуманен начин и обезвреждането на домашни свине в 3 км предпазна зона при спазване на изискванията на Наредба № 22 за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване.

В създадените зони на ограничение в засегнатите области се провежда засилен клиничен и лабораторен надзор. Предприетите мерки са въведени чрез заповеди на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев, публикувани на сайта на Агенцията.

"Неспазването на правилата за биосигурност при ловуване, както и ниската биосигурност при отглеждане на свине в домашни условия, са ключови за пренасяне на заразата от дивите към домашните свине", коментираха от Агенцията по храните.

Оттам напомниха още, че изхвърлянето на всякакви отпадъци, карантии и оставяне на трупове води до замърсяване на околната среда и местообитанията на дивата свиня, разпространение и предаване на вируса от домашни към диви свине. 

БАБХ отново предупреди, че се забранява влизането и излизането на хора и автомобили без разрешение от ветеринарните власти в района на обектите, по време на изпълнение на мерките, разпоредени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията от 9 юли. 

Изключение от тези ограничения са в сила за служители на МВР, медицински лица, представители на централната и местната власт, и за лица с адресна регистрация в съответното населено място.

Агенцията напомни, че е от съществено значение стопаните да спазват правилата за предпазване от заболяването. Всички случаи на болни и умрели свине трябва да бъдат докладвани незабавно.

Отпадъци от свинско месо и продукти, както и опаковки от тях, не бива да се изхвърлят на нерегламентирани места и в природата. Части от трупове, включително трупове на отстреляни диви свине не трябва да бъдат оставяни в природата, а да се загробват и местата да се дезинфекцират.

АЧС е заболяване с потенциал на бързо разпространение, вирусът е изключително устойчив в околната среда, като фактор за разпространението му, освен заразени свине, са и замърсени свинско месо и продукти, транспортни средства, оборудване и други.