Включването на нова бонусна схема за селскостопанска продуктивност и устойчивост в Общата селскостопанска политика (ОСП) може да спомогне за реализирането на екологичните цели след 2020 г., като наедно с това ще се стимулират приходите и конкурентоспособността на фермерите, се казва в позиция на Европейската асоциация на производителите и търговците на агротехника СЕМА.

Каква да бъде новата ОСП?

Това е ключовото послание на CEMA в позицията им относно необходимите реформи в ОСП, в която се обяснява:

Защо Бонусната схема за селскостопанска производителност и устойчивост е необходима в следващата ОСП;

Какъв тип технологии за прецизно земеделие трябва да бъдат стимулирани в тази схема;

Какви ще бъдат ползите от този тип схема.


CEMA очертава 7 базисни компонента:

- Обща факторна производителност (ОФП) като концепция за реформиране на ОСП

СЕМА иска ОФП да бъде основен инструмент за измерване на ефикасността от настоящата ОСП; за оценка на приноса на ЕС за безопасността на хранителните продукти в световен план и с оглед изхранването на човечеството;

за стартиране на схема на плащане за екосъобразно производство, която позволява на европейските ферми да повишат своята производителност по екологично съобразен начин; и за подобряване на условията на живот на фермерите и възвръщане на привлекателността на професията.- Скорошно изследване на DG AGRI, посветено на ОФП в Европейския език, което подкрепя анализите на CEMA

Селскостопанската производителност се радва на все по-силен интерес. Ръстът й направи храната не толкова оскъдна, а оттам и по-евтина през 20 в. Въпросът е дали това може да се случи и през 21 в. Прогнозите сочат, че до 2050 г. населението на планетата ще надхвърли 9 млрд. души.

За CEMA е важно да се установи как европейските фермери могат да отговорят на търсенето. Изследването на DG AGRI дава ценна информация по този въпрос. Анализът й сочи, че повечето от ОФП, постигната между 2005 г. и 2015 г., се дължи на инвестиции в машини и други активи. Въпреки тях обаче, ОФП на ЕС е нараснала едва с 0,8% за същия период.

- Социални и икономически предизвикателства на ниската ОФП

От CEMA подчертават, че без по-високо ниво на ОФП средните приходи на фермер в Европа ще останат по-ниски от БВП на глава от населението на ЕС. Ако не се направят промени в селското стопанство, този показател ще продължи да се понижава.

Това ще понижи и икономическата привлекателност на агросектора за бъдещите поколения.- Произвеждане на повече с по-малко

Селското стопанство е ключово за запазването на европейските природни ресурси. Ако то често е възприемано като негативно въздействие върху околната среда, качеството на почвите и водата, възможно е то да изиграя важна роля за смекчаване на климатичните промени и рисковете за околната среда.

През последните две десетилетия фермерите от ЕС са демонстрирали, че разполагат с капацитета да понижат емисиите на парникови газове и нивото на нитратите в реките. Първите бяха понижени със 17,7% спрямо 1990 г., а вторите – с 23% спрямо 1992 г.

Въвеждане на Бонусната схема за селскостопанска производителност и устойчивост в ОСП

Концепцията е следната – фермерите, които са способни да повишат своята производителност, стриктно следвайки изискванията, ще бъдат възнаграждавани.Как тази схема ще работи на практика

Фермерите, които инвестират определен процент от печалбите си в сертифицирани устойчиви технологии, ще имат право на директни плащания от ОСП. Фермерите, които не го правят, ще се продължат да използват традиционната схема на ОСП.

Родна ферма отглежда риба и зеленчуци по метода на аквапоника

- Реалните ползи от нея

1. Ще стимулира популяризирането на технологиите за прецизно земеделие сред фермерите от ЕС, включително от управляващите малки ферми.
2. Ще има пряк и положителен ефект върху портфейла на фермерите и ще повиши привлекателността на сектора.
3. Ще повиши нивото на ръст на ОФП, необходима за изхранването на световното население.
4. Ще сближи устойчивостта и производителността – две понятия, които често се определят като несъвместими.