Българският ветеринарен съюз (БВС) изпрати писмо до министъра на земеделието и храните проф. Димиитър Греков, в което се посочва, че ветеринарите са готови да предприемат протестни действия,  защото на 15.07.2013 г. е крайният срок за подписване на договорите за мерките по Държавната профилактична програма/ ДПП/ и Програмата за надзор и ликвидиране на болните животни/ ПНЛБЖ/, а ветеринарите все още са „в неведение“ по „важни въпроси от взаимен интерес“.

Фермер.БГ публикува пълния текст на писмото на БВС до проф. Димитър Греков:

Уважаеми г-н Министър,

На 18.06.2013 г. в изпълнение на договореностите с Вас се състоя работна среща в МЗХ между експерти на БВС, МЗХ, ДФЗ и БАБХ. На срещата бяха разгледани въпроси свързани с Тарифата по чл.46.в от ЗВД, Указанието за държавна помощ/ Нотификация/ и индивидуалните договори по Държавната профилактична програма/ ДПП/ и Програмата за надзор и ликвидиране на болните животни/ ПНЛБЖ/.
Поставени бяха срокове както следва:
1. Съгласуваната Тарифа по чл.46.в от ЗВД между БВС, МЗХ, БАБХ и ДФЗ да бъде предложена на Министерството на финансите за повторно съгласуване и до края на м. юни да бъде приета от Министерски съвет.
2. До 25.06.2013 г. БВС да подготви и внесе в Управителния съвет на ДФЗ писмено становище на БВС по проблемните текстове на Указанието за държавна помощ/нотификация.
3. До 25.06.2013 г. да се съгласуват клаузите на индивидуалния договор по чл.137а, и чл. 137б от Закона за ветеринарната дейност с БАБХ в частта за изпълнение на ДПП и ПНЛБЖ. Договорът се сключва със земеделските стопани.
4. При изпълнение в срок на написаното в т.1 до т.3 и след разяснителна кампания от страна на МЗХ и БАБХ до 10.07.2013 г. да се сключат индивидуалните договори между практикуващите ветеринарни лекари и земеделските стопани/животновъди/ съгласно чл.137а и чл.137б.
5. За несключилите договори земеделски стопани до 15.07.2013 г. ще се прилага чл.46ж от ЗВД.
След срещата от 18.06.2013 г. БВС проведе среща с Изпълнителния директор на БАБХ д-р Венцеслава Тасева за нерешените организациони и финансови проблеми. С д-р Дамян Илиев-Главен секретар, Главен санитарен инспектор на БАБХ, бяха уточнени и съгласувани някои членове от Нотификацията, които касаят контрола на БАБХ над ветеринарните лекари сключели договори по ДПП и ПНЛБЖ .
Писмо от 24.06.2013год със становище за съгласуване по някои членове от Нотификацията, касаещи контрола на ДФЗ , бе изпратено до Управителя на ДФЗ г-н Порожанов, но все още не сме получили отговор, което ни поставя в неосведоменост относно намеренията на ДФЗ по важни въпроси от взаимен интерес.
Г-н Министър,
ДПП и ПНЛБЖ са планови мероприятия и всяко тяхно забавяне поставя колегията от практиката в изключително сложна организационна и професионална отговорност.
Крайният срок 15.07.2013г. за подписване на договори, който бе съгласуван от страните на срещата от 18.06.2013г., позволява все още да успеем да влезем, макар и трудно в графика на плановите мероприятия по ДПП и ПНЛБЖ..

Г-н Министър ,
Членовете на БВС са уведомени от 19.06.2013г., че крайният срок за подписване на договорите за мерките по ДПП и ПНЛБЖ е 15.07.2013г. Вече над два месеца сме в неведение, което нагнетява обстановката сред колегията и показва неглижирането на отговорната ни дейност по предпазване и контрол на страната от опасни заразни заболявания.
Кредитът ни на доверие към държавните институции, имащи отношени към ДПП и ПНЛБЖ е изчерпан. Принудени сме поради независещи досега от нас обстоятелства след 15.07.2013г. да пристъпим към законни протесни действия и запознаване на обществеността с проблемите.
БВС настоява да се иницира от Вас среща до 12.06.2013 г. Тъй като сме контактували по гореизброените проблеми на регистрираните ветеринарни лекари с г-н Иван Капитанов от ДФЗ, г-жа Дора Ненова, д-р Възелова от МЗХ и от БАБХ с д-р Венцеслава Тасева и д-р Дамян Илиев, бихме желали те да присъстват .

Разчитаме на Вашето коректно отношение и загриженост, както за професията ни, така и за епизоотичната обстановка в страната.Гр. София Председател БВС :
05.07.2013 г. / доц.д-р Маринков /
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!