29 земеделски организации излязоха с обща декларация относно Законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
 
 
В писмо до премиера Бойко Борисов, няколко министри и председатели на парламентарни групи те настояват  земеделските производители да бъдат изключени от обхвата на така предложения законопроект.
 
Причината за това е, че проектозаконът е в противоречие с останалата част от законодателството и нормативната уредба, специално уреждаща режима на регистриране и отчитане на потребяваните от земеделските производители горива, пише в декларацията, съобщиха от Националната асоциация на зърнопроизводителите. 
 
Според текста земеделските производители са крайни потребители на течни горива и за целите на селскостопанското си производство извършват зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди, както недвусмислено е посочено в чл. 118, ал. 8 от ЗДДС. Действащите ред и процедури за регистриране и отчитане на тези зареждания са регламентирани в Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
 
Запознавайки се с мотивите към законопроекта, разбираме, че този дял от нормативната база е известен на вносителите: „…С цел да не бъдат затруднявани земеделските производители, опериращи по друг ред, е предвидено специално изключение, свързано с техния статут и дейност.“. В разпоредбите на проектозакона обаче такова изключение не е предвидено, напротив земеделските производители са посочени като част от лицата, подлежащи на регистрация.
 
 
„Движението на извънгабаритната селскостопанска техника би създало хаос в трафика по републиканската пътна мрежа, вследствие на действащите ограничения в Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства“, посочват организациите и допълват: „ Земеделските производители не осъществяват икономическа дейност и/или търговия, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“.
 
Не е логично при вече платени от страна на земеделските производители данъци и акцизи върху полученото гориво да бъдат налагани допълнителни изисквания и обезпечения. Законопроектът създава непосилна финансова и административна тежест за земеделците“, се казва в документа и още:
 
„Законопроектът вменява практически неприложими за спецификата на българското земеделие изисквания в инфраструктурно отношение.
С оглед ескалиращото напрежение в земеделския сектор настояваме извършваното от земеделските производители зареждане и съхраняване на горива за собствени нужди да бъде изключено от разпоредбите на законопроекта“, пише в декларацията. 
 
Организациите припомнят, че през 2015 г. нормативни промени от подобен характер предизвикаха земеделския сектор да проведе протестна демонстрационна акция.
 
„Обявяваме категорично готовността си за защита на земеделците с всички позволени от закона средства“, пише в общата декларация, подписана от 29 земеделски организации.