Не мина и месец от оптимистичните декларации за по-добро бъдеще на биоземеделието в България по време на АРГА 2022 и вече се сблъскахме с административния терор. Това е мнението на три асоциации - Българска асоциация биопродукти (БАБ), Фондация за Биологично Земеделие „Биоселена“ и Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я). Бурната реакция на бранша идва след проведената в четвъртък (7 април 2022 г.) работна среща за биоземеделие.

Гласувайте: Планирате ли да използвате по-малко химически торове тази година?

“Тогава научихме, че Министерство на земеделието (МЗм) няма да се съобрази с мнението на всички заинтересовани страни и няма да премахне изискването за представяне на  оценки на трайните насаждения, съгласно чл. 39, т. 1 д на наредбата по мярка 11 “Биологично земеделие”. Въпросното изискване беше прието миналата година без широко обсъждане със заинтересованите страни и без оценка за въздействието – като финансова и административна тежест”, категорични са трите асоциации.

По техни думи изискването затрудни стопаните още миналата година след като беше прието, тъй като малко от оценителите изобщо се съгласяваха за направят оценки по морално остарялата Наредба за базисните цени на трайните насаждения от 1991г.

“Тези оценки натовариха финансово биопроизводителите и натовариха административния апарат на ДФЗ, тъй като до края на март 2022 г. няма нито един одобрен ангажимент на кандидат, заявил трайни насаждения, придружени с оценка. Тези оценки са напълно излишни!”, обясняват фермерите и добавят:

“Възрастта на насажденията няма никаква връзка с изискванията на биологичното производство. А посочените максимален брой години на плододаване в наредбата за базисните цени на трайните насаждения от 1991г. са във връзка с изработването на амортизационни планове на някогашните кооперации и в много случаи нямат нищо общо с реалните години на плододаване на някои трайни насаждения”. 

От бранша са категорични, че такива оценки не се изискват по никоя друга програма или схема за подпомагане! 

“Това изискване е абсолютна дискриминация към биопроизводителите. Очакваме догодина да въведат изискване само към биопроизводителите да представят експертни оценки, че кравите дават мляко, а кокошките снасят яйца. Вече няколко години био животновъди не получават плащане, защото представят фактури за продадени био телета, а ДФЗ иска от тях фактури за био телешко месо”, обясняват представителите на трите асоциации и призовават МЗм да ги чуе и да не доубива сектора.

Ето как биопроизводителите с млади трайни насаждения няма да бъдат одобрени за подпомагане.

“Това е поредният акт на подигравка с биологичните производители! Условието за предоставяне на Оценки от лицензирани оценители, противоречи на всякакви изисквания и принципи на биологичното земеделие. Излиза, че със стари насаждения можеш да кандидатстваш по СЕПП, за обвързана подкрепа, за Зелени плащания, но не и по мярка 11 "Биологично земеделие", където постигането на високи добиви изобщо не е цел на мярката.
В наредбата има безумни максимални срокове - например 10 години за маслодайната роза, която спокойно се отглежда при редовно подмладяване до 20, дори до 30 години ; праскови - 8 години, малини - 6 години и т.н. Но освен това тя е направена със счетоводна цел - уреждане на амортизационни срокове на трайните насаждения”, коментира за Агри.БГ биопроизводителят Веселина Ралчева.

Според нея освен, че това е абсолютно излишна тежест за биопроизводителите, има голяма вероятност ДФЗ да не одобри изготвени оценки по формални причини или поради технически грешки.

“Стигаме до най-абсурдното нещо - въпреки че в мотивите за приемане на Наредбата е записано: "Въвежда се изискване за заявените площи в групата на трайни насаждения по направление „Биологично растениевъдство“ да се изискват документи, удостоверяващи, че за заявените насаждения не е изтекла продължителността на периода на плододаване, в това число оценката им по реда на Наредба за базисните цени на трайните насаждения (ДВ, бр.  65 от 1991 г.).",  днес се оказва, че ДФЗ няма да одобри ангажименти и на фермерите с млади, новозасадени трайни насаждения, които все още не са влезли в период на плододаване!
Това е истинска подигравка с хората, вложили усилия и сериозни средства за създаване на биологични трайни насаждения - многократно обявявани като приоритетни за сектора. В годините, в които имат най-голяма нужда от подкрепа, когато все още не получават продукция, те ще бъдат абсолютно несправедливо отхвърлени за подкрепа по мярка 11 "Биологично земеделие", каза още Ралчева и допълни, че това е поредното неразбирателство между МЗм и ДФЗ.

Според Божидар Петков пък тези оценки са поредния корупционен натиск към земеделските производители.

“Оценките за био трайните насаждения са повече от конфликт на интереси. Оказва се, че в страната са около 5-6 човека тези лицензирани оценители, които реално могат да направят оценки за земеделски земи и трайни насаждения. Това е един корупционен натиск към земеделските производители и обратното! Трябва да има прозрачност на избора!”, категоричен е Петков.

По думите му една такава оценка струва между 350 и 1000 лв.

“Трябва да се платят едни пари, за да се издаде на фермера удостоверение, което може да бъде направено и с декларация, с която самият земеделец да си носи финансовата отговорност при неизпълнение. Тук говорим за конфликт на интереси и лобизъм към група хора”, коментира Божидар Петков за Агри.БГ.