Приемът по мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) предстои да бъде отворен. Българска асоциация Биопродукти (БАБ) използва момента да изрази своето възмущение от начина на структуриране на мярката в отворено писмо.
 
 
Комитетът по наблюдение на програмата е съставен от държавни служители от различни ведомства и сдружения на консултанти. Сдруженията на земеделците са без право на глас в него и на практика са без никаква възможност да повлияят на решенията, коментират от БАБ.
 
„Ето защо, въпреки многократно изказваното възмущение, мярката е разписана по начин, който силно облагодетелства големи производители и най-вече преработватели. На практика целият неин бюджет ще бъде усвоен от малък брой фирми. Думите „за развитие на селските райони“ се оказва, че са нищо незначещи. Нашите предложения предполагаха възможност хиляди малки и средни фермери да могат да се възползват от нея и да затворят цикъла на производство, като излязат на пазара с краен продукт. Така не само, че наистина щеше да има развитие на селските райони, а щяха да се открият и нови работни места. Вместо това ще имаме няколко десетки или стотина одобрени проекта, може да се разкрият неголям брой работни места, а за развитие на селски райони и създаване на заетост в селата въобще не може да става и дума“, категорични са от асоциацията.
 
Най-жалкото в тази ситуация е, че това се случи с активната роля на МЗХГ и с подкрепата не само на консултантските сдружения, а дори и на синдикатите. Така заключват от БАБ отвореното си писмо.