Биопродуктите и биохраните ще се предлагат в търговските обекти на отделно обособено място (щанд или рафт) и/или означени на място с лого или с надпис, указващи, че са биологично произведени. Това реши Народното събрание с приемането на  второто четене на промени в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, предаде Дарик.


Съхраняването на биопродуктите трябва да бъде в складовете на търговските обекти на специално означено място, а непакетираните - на отделно обособено и означено място.


С измененията се забранява използването на знака и означенията за биологично производство, включително на чужд език, на земеделски продукти и храни, които не са произведени по правилата за биологично производство, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 834/2007.


При проверка на изнасяните селскостопански продукти, за които е представен износен лиценз, издаден от Разплащателната агенция, Агенция "Митници" взема проби, които изследва лабораторно, и в случай на несъответствие с показателите в лиценза, изпраща резултатите от анализа на Разплащателната агенция.


В Министерството на земеделието и храните се поддържа регистър на разрешените от Европейската комисия държавни помощи; минималните помощи, предоставяни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) номер 1535/2007 от 20 декември 2007 г. з и др. , записа Народното събрание. Земеделският министър определя с наредба условията и реда за: прилагане на правилата за биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!